Tế bào gốc lấy từ đâu?

Trước khi hiểu được tế bào gốc lấy từ đâu chúng ta sẽ xem tế bào gốc xuất hiện ở những giai đoạn nào của quá trình hình thành một cơ thể TẾ BÀO GỐC ĐƯỢC TÌM THẤY Ở ĐÂU TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN 1 CÓ THỂ NGƯỜI (Tế bào gốc được tìm thấy

Cơ chế chữa bệnh bằng tế bào gốc

Sự phát triển của ngành y học tế bào gốc đang đem lại rất nhiều hy vong lớn cho việc điều trị các bệnh đang được xem là chưa có phương pháp điều trị. Và thực tế, một số bệnh nan y đã được chữa khỏi bằng tế bào gốc: alzheimer, parkinson, một số bệnh

Tế bào gốc là gì?

Giới khoa học tin rằng tế bào gốc có thể giải quyết được tất cả những vấn đề trên cơ thể một con người từ khuyết tật bẩm sinh, bệnh nan y, HIV, ung thư…Còn thực tế, tế bào gốc đã được ứng dụng thành công trong nhiều lĩnh vực y tế: Hỗ trợ điều