Tế bào gốc lấy từ đâu?

Trước khi hiểu được tế bào gốc lấy từ đâu chúng ta sẽ xem tế bào gốc xuất hiện ở những giai đoạn nào của quá trình hình thành một cơ thể TẾ BÀO GỐC ĐƯỢC TÌM THẤY Ở ĐÂU TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN 1 CÓ THỂ NGƯỜI (Tế bào gốc được tìm thấy

Tế bào gốc là gì?

Giới khoa học tin rằng tế bào gốc có thể giải quyết được tất cả những vấn đề trên cơ thể một con người từ khuyết tật bẩm sinh, bệnh nan y, HIV, ung thư…Còn thực tế, tế bào gốc đã được ứng dụng thành công trong nhiều lĩnh vực y tế: Hỗ trợ điều