Good Country Index là gì?

Good Country Index là chỉ số đo lường việc các nước trong danh sách 163 quốc gia đóng góp cho nhân loại qua các chính sách và các lối cư xử.

Chỉ số quốc gia tốt là tổng hợp thống kê của 35 dữ liệu mà đa số được cung cấp bởi Liên hiệp quốc bao gồm:

+ Khoa học kỹ thuật và kiến thức
+ Văn hóa
+ Hòa bình và an ninh quốc tế
+ Trật tự thế giới
+ Địa cầu và khí hậu
+ Thịnh vượng và bình đẳng
+ Y tế và An ninh

Top 7 quốc gia có chỉ số Good Country Index cao:

Chỉ số Good Country Index - Các nước đứng đầu

Chỉ số Good Country Index của Việt Nam:

Việt Nam có xếp hạng đứng thứ 124/125, thuộc nhóm 3 quốc gia có đóng góp kém nhất cho hành tinh và nhân loại, cùng với Iraq và Libya.

Hai lĩnh vực Việt Nam bị xếp hạng thấp nhất là những đóng góp cho Trật tự thế giới và Hành tinh & khí hậu (đều xếp thứ 123/125). Ngoài ra, Việt Nam cũng chỉ đứng thứ 111 về Sức khỏe & Hạnh phúc, thứ 103 về Hòa bình & An ninh Quốc tế và thứ 89 trong lĩnh vực Khoa học & Công nghệ.

Chỉ số Good Country Index của Việt nam

Chỉ số Good Country Index của Việt Nam

Nguồn goodcountryindex.org

Leave Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *