Tế bào gốc lấy từ đâu?

Trước khi hiểu được tế bào gốc lấy từ đâu chúng ta sẽ xem tế bào gốc xuất hiện ở những giai đoạn nào của quá trình hình thành một cơ thể

TẾ BÀO GỐC ĐƯỢC TÌM THẤY Ở ĐÂU TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN 1 CÓ THỂ NGƯỜI

(Tế bào gốc được tìm thấy ở một cơ thể người ở trong tất cả quá trình hình thành, phát triển của 1 cơ thể)

Như vậy: Tế bào gốc được tìm thấy trong tất cả quá trình: hình thành, hoàn thiện, phát triển, trưởng thành, lão hóa của cơ thể người. Và mỗi giai đoạn như vậy thì có tồn tại những loại tế bào gốc khác nhau.
Về mặt lý thuyết, tất cả các loại tế bào gốc được tìm thấy trong quá trình hình thành và phát triển của 1 con người đều có thể ứng dụng trong việc điều trị.

TẾ BÀO GỐC ĐƯỢC ỨNG DỤNG TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH LẤY TỪ ĐÂU?

Tế bào gốc đang được lấy từ các nguồn sau:

– Tế bào gốc toàn năng (hay còn gọi là tế bào gốc phôi) được lấy từ phôi thai trong giai đoạn từ 5 – 7 ngày sau thụ tinh
– Tế bào gốc vạn năng (hay còn gọi tế bào gốc thai) lấy từ tế bào gốc đa năng của mô bào thai hoặc nhau thai.
– Tế bào gốc vạn năng và tế bào gốc đa năng (còn gọi là tế bào gốc dây rốn) lấy từ màng dây rốn và máu dây rốn của thai nhi sau khi sinh ra.
– Tế bào gốc vạn năng, đa năng và đơn năng (còn gọi là Tế bào gốc trưởng thành) được lấy từ các mô của người trưởng thành (tủy xương, máu ngoại vi, mô mỡ, tủy răng sữa…)
Và cả 4 loại tế bào gốc này đều được ứng dụng trong điều trị bệnh. Nhưng vì vấn đề đạo đức, hiện nay các cơ sở y tế không còn sử dụng phương pháp chiết xuất tế bào gốc từ phôi thai. Mà hiện nay, đang tập trung việc phát triển lấy tế bào gốc từ người trưởng thành.

(Mô tả quá trình chiết xuất TBG từ dây rốn và cấy vào các cơ quan để điều trị bệnh)

(Tế bào gốc có nguồn gốc từ tủy xương người trưởng thành được sử dụng khá phổ biến)

Leave Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *